+48 507 063 633 kontakt@oxilia.pl

Tlenoterapia hiperbaryczna to bardzo skuteczna metoda radzenia sobie z powikłaniami, które mają ozdrowieńcy po odbytym COVID-19. Potwierdzają to nasi liczni klienci, a także badania kliniczne prowadzone w Rosji, USA, Izraelu. Sesje tlenoterapii pomogły naszym klientom dojść do siebie po COVID-19. Efekty są namacalne na poziomie kondycji fizycznej, ustąpiły bądź mocno się zmniejszyły następujące objawy: problemy z pamięcią, duszność, kołatanie serca, mgła pocovidowa, chroniczne zmęczenie, kaszel.

Poprawił się również stan psychiczny: zniknęły stany depresyjne, napady paniki, powrócił  zdrowy spokojny  sen.

Poniżej fragment z najnowszych rosyjskich badań, dotyczy on klinicznego zastosowania hiperbarii tlenowej u pacjentów chorych na COVID-19, znajdujących się w stanie krytycznym. Badanie to wykazało, że hiperbaryczne natlenianie jest doskonałym sposobem uzupełniania wszelkich form niedotlenienia organizmu.

Nasze komory działają w trybie miękkim do 1,4 ATA i doskonale sprawdzają się w rehabilitacji pocovidowej.

„Ostra infekcja dróg oddechowych COVID-19 wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 (2019-nCov) jest ciężka i wyjątkowo ciężka w 15-20% przypadków, czemu towarzyszy konieczność wspomagania oddychania. Tlenoterapia hiperbaryczna uznawana jest za skuteczną terapię uzupełniania wszelkich form niedoboru tlenu.

Przeprowadzono szeroko zakrojone badania nad bezpieczeństwem hiperbarycznej terapii tlenowej (HBT) u pacjentów z COVID-19.

Przebadano 32 pacjentów z rozpoznaniem „Zakażenie koronawirusem wywołane wirusem SARS-CoV-2” (10 pacjentów w stanie średnio ciężkim,  22 pacjentów w stanie ciężkim), którym przepisano sesje tlenoterapii hiperbarycznej (HBT). Procedury przeprowadzono w komorze Sechrist 2800 (Stany Zjednoczone) w trybie 1,4-1,6 ATA przez nie więcej niż 60 minut. Łącznie pacjenci otrzymali 141 sesji HBT. Przed i po każdej sesji HBT oceniano subiektywne wskaźniki stanu pacjenta oraz mierzono nasycenie krwi tlenem.

Opracowano algorytm przebiegu tlenoterapii hiperbarycznej, który polega na stosowaniu trybów „miękkich” (do 1,4 ATA) podczas pierwszych sesji, a następnie regulacji ciśnienia (nie wyższego niż 1,6 ATA) w trakcie sesji, aby osiągnąć maksymalny efekt terapeutyczny i komfort dla pacjenta. Na tle przebiegu hiperbarycznej terapii tlenowej pacjenci wykazywali wzrost nasycenia krwi tlenem u pacjentów w obu badanych grupach, a także dodatnią dynamikę w postaci zmniejszenia duszności i poprawy ogólnego samopoczucia.

Włączenie codziennych sesji (co najmniej 4) hiperbarii tlenowej w trybach „miękkich” (do 1,6 ATA) do kompleksowej terapii COVID-19 wykazało jej bezpieczeństwo i wstępny pozytywny wpływ na subiektywny stan badanych pacjentów oraz dynamikę nasycenia krwi tlenem”

Źródło:

Bezpieczeństwo tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu COVID-19

  1. A. Levina, A. K. Evseev, A. K. Shabanov, V. V. Kulabukhov, N. Yu. Kutrovskaya, I. V. Goroncharovskaya, K. A. Popugaev, D. A. Kosolapov, D. S. Slobodenyuk, S. S. Petrikov

 

(„Безопасность применения гипербарической оксигенации при лечении COVID-19”

О. А. Левина, А. К. Евсеев, А. К. Шабанов, В. В. Кулабухов, Н. Ю. Кутровская, И. В. Горончаровская, К. А. Попугаев, Д. А. Косолапов, Д. С. Слободенюк, С. С. Петриков).