+48 507 063 633 kontakt@oxilia.pl

Tlenoterapia a nerwica. 

We współczesnym świecie żyjemy w warunkach wysokiego stresu, co powoduje, że czujemy się ciągle zmęczeni, mamy płytki i krótki sen, wahania nastroju i zaburzenia nerwicowe. Każdy z nas stara się uniknąć farmakoterapii w tym zakresie i jej niepożądanych konsekwencji.

Występowanie stanów lękowych i adaptacyjnych, reakcje na ciężki stres  jest notowane u coraz większej części populacji. Na tle stresu życia codziennego rozwijają się problemy takie jak:

– zmniejszenie sprawności umysłowej i fizycznej,

– senność,

– spowolnienie reakcji wzrokowo-ruchowej,

– zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych.

Jakościowo nowym etapem w terapii zaburzeń nerwicowych i stresu jest zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej. Z  myślą o wsparciu zdrowia psychicznego i leczenia stanów nerwicowych powstała nasza komora hiperbaryczna w Warszawie.

Tlenoterapia – jak działa?

Według obserwacji, terapia tlenowa niweluje większość przejawów somatycznych nerwicy, jednocześnie nie hamując funkcji aktywności psychofizycznej. Ponadto jest w stanie zmniejszyć skutki uboczne terapii lekowej, gdy obie terapie są połączone.

Tlenoterapia hiperbaryczna dzięki swoim podstawowym właściwościom (stymulującym, hamującym i uzupełniającym) zwiększa odporność mózgu na szkodliwe działanie. Pod wpływem tlenoterapii uruchamiane są mechanizmy detoksykacji, charakteryzujące się stymulacją funkcji antyoksydacyjnych komórek, reakcją eliminacji kwasicy, leków i innych rodzajów zatrucia. Taki wpływ zapewnia bezpieczeństwo wyższych form aktywności umysłowej, a w szczególności bezpieczeństwo świadomości, myślenia, pamięci, intelektu i emocjonalnych przejawów.

Jednocześnie terapia tlenowa charakteryzuje się nie tylko wczesnym, ale także długotrwałym efektem terapeutycznym, a remisja objawów przy tlenoterapii charakteryzuje się długotrwałością.

Studio Tlenoterapii Oxilia z Warszawy posiada liczne grono klientów, którzy przekonali się do właściwości hamujących i stymulujących komory hiperbarycznej.

Kiedy zastosować tlenoterapię?

Włączenie hiperbarycznej terapii tlenowej do kompleksowego leczenia: depresji, stanów nerwicowych, przemęczenia prowadzi do szybkiej redukcji zespołów psychopatologicznych, poprawy wszystkich form aktywności umysłowej, a uzyskane wyniki charakteryzują się znaczną stabilnością i czasem trwania.

Kompleksowa terapia metodą tlenoterapii hiperbarycznej jest skuteczniejsza niż terapia standardowa. Terapia tlenowa ma działanie korygujące niepożądane skutki ograniczenia aktywności umysłowej, sprawności umysłowej i fizycznej nieodłącznie związane z terapią standardową.